نمایش 1–12 از 15 نتیجه

سرو موتور (1KW/2000RPM) سری B2 دلتا ترمزدار- ECMA-E21310S9

39,076,000 تومان

سرو موتور ECMA-E21310S9 سری B2 دلتا

سرو موتور ترمزدار توان بالای دلتا مدل ECMA-E21310S9 دارای ظرفیت 1KW و تا حداکثر دور موتور 2000RPM می‌باشد، در این سرو موتور، از شفتی با قطر 19 میلی متر و  فلنج سایز 130 استفاده شده است. برق ورودی این مدل نیز تک فاز و گشتاور آن (N-m 4.77 ) می‌باشد. 1KW/2000RPM /B2 ECMA-E21310S9 سرو موتور دلتا ASD-B2-1021-B سرو درایو دلتا ASD-CAPW1000 کانکتور قدرت سرو موتور دلتا ASDBCAEN1005  کابل انکودر سرو موتور دلتا مدل B2  

سرو موتور (1KW/2000RPM) سری B2 دلتا- ECMA-E21310RS

28,770,000 تومان

سرو موتور ECMA-E21310RS سریB2 دلتا

سرو موتور توان بالای دلتا مدل ECMA-E21310RS دارای ظرفیت 1KW و تا حداکثر دور موتور 2000RPM می‌باشد، در این سرو موتور، از شفتی با قطر 22 میلی متر و  فلنج سایز 130 استفاده شده است. برق ورودی این مدل نیز تک فاز و گشتاور آن (N-m 4.77 ) می‌باشد. 1KW/2000RPM/B2 ECMA-E21310RS سرو موتور دلتا ASD-B2-1021-B سرو درایو دلتا ASD-CAPW1000 کانکتور قدرت سرو موتور دلتا ASDBCAEN0005 کابل انکودر سرو موتور دلتا مدل B2

سرو موتور ECMA-C20604RS (400W/3000RPM) سری B2 دلتا

18,790,000 تومان

سرو موتور ECMA-C20604RS سریB2 دلتا

سرو موتور پیشرفته ECMA-C20604RS دارای ظرفیت 400W و دور موتور 3000RPM می‌باشد، در این سرو موتور دلتا، از شفت 14 میلی متر و فلنج سایز 60 استفاده شده است .برق ورودی این مدل نیز تک فاز و گشتاور آن (N-m 1.27 ) می باشد.

0.4KW/3000RPM ECMA-C20604RS سرو موتور ترمزدار دلتا ASD-B2-0421-B سرو درایو دلتا ASDBCAPW0000 کانکتور قدرت سرو موتور دلتا مدل B2 ASDBCAEN0005 کابل انکودر سرو موتور دلتا مدل B2

سروو موتور (750W/3000RPM) سری B2 دلتا ترمزدار ECMA-C20807SS

26,300,000 تومان

سروو موتور ECMA-C20807SS سریB2 دلتا

سروو موتور پیشرفته ECMA-C20807SS دارای ظرفیت 750W و حداکثر دور موتور 3000RPM می‌باشد، در این سرو موتور دلتا، از شفت 19 میلی متر و فلنج سایز 80 استفاده شده است. برق ورودی این مدل نیز تک فاز و گشتاور آن (N-m 2.39 ) می باشد. 0.75KW/3000RPM ECMA-C20807SSسروو موتور دلتا ASD-B2-0721-B سروو درایو دلتا ASDBCAPW0100 کانکتور قدرت سروو موتور دلتا مدل B2 ASDBCAEN0005 کابل انکودر سروو موتور دلتا مدل B2  

سرو موتور ECMA-C21010S9 (1KW/3000RPM) سری B2 دلتا ترمزدار- DELTA

36,414,000 تومان

سرو موتور ECMA-C21010S9 ترمزدار سریB2 دلتا

سرو موتور توان بالای دلتا مدل 1KW/3000RPM ترمزدار دارای ظرفیت 1KW و تا حداکثر دور موتور 3000RPM می‌باشد، در این سرو موتور، از شفتی با قطر 19 میلی متر و  فلنج سایز 100 استفاده شده است. برق ورودی این مدل نیز تک فاز و گشتاور آن (N-m 3.18 ) می‌باشد.
ECMA-C21010S9 سرو موتور دلتا
ASD-B2-1021-B سرو درایو دلتا
ASD-CAPW1000 کانکتور قدرت سرو موتور دلتا مدل B2
ASDBCAEN1005 کابل انکودر سرو موتور دلتا مدل B2

سرو موتور ECMA-E21315S4 (1.5KW/2000RPM) سری B2 دلتا ترمز دار – DELTA

47,023,000 تومان

سرو موتور ECMA-E21315S4 فاقد ترمز سریB2 دلتا

سرو موتور توان بالای دلتا مدل 1.5KW/2000RPM ترمزدار دارای ظرفیت 1.5KW و تا حداکثر دور موتور 2000RPM می‌باشد، در این سرو موتور، از شفتی با قطر 24 میلی متر و  فلنج سایز 130 استفاده شده است. برق ورودی این مدل نیز تک فاز و گشتاور آن (N-m 7.16 ) می‌باشد.
ECMA-E21315S4 سرو موتور دلتا
ASD-B2-1521-B سرو درایو دلتا
ASD-CAPW1000 کانکتور قدرت سرو موتور دلتا مدل B2
ASDBCAEN1005 کابل انکودر سرو موتور دلتا مدل B2

سرو موتور ECMA-E21315R4 (1.5KW/2000RPM) سری B2 دلتا فاقد ترمز- DELTA

39,597,000 تومان

سرو موتور ECMA-E21315R4 فاقد ترمز سری B2 دلتا

سرو موتور توان بالای دلتا مدل 1.5KW/2000RPM فاقد ترمز دارای ظرفیت 1.5KW و تا حداکثر دور موتور 2000RPM می‌باشد، در این سرو موتور، از شفتی با قطر 24 میلی متر و  فلنج سایز 130 استفاده شده است. برق ورودی این مدل نیز تک فاز و گشتاور آن (N-m 7.16 ) می‌باشد.
ECMA-E21315R4 سرو موتور دلتا
ASD-B2-1521-B سرو درایو دلتا
ASD-CAPW1000 کانکتور قدرت سرو موتور دلتا مدل B2
ASDBCAEN1005 کابل انکودر سرو موتور دلتا مدل B2

سرو موتور ECMA-G21309S9 (1KW/1000RPM) سری B2 دلتا ترمزدار

43,032,000 تومان

سرو موتور ECMA-G21309S9 سریB2 دلتا

سرو موتور ترمزدار توان بالای دلتا مدل ECMA-G21309S9 دارای ظرفیت 1KW و تا حداکثر دور موتور 1000RPM می‌باشد، در این سرو موتور، از شفتی با قطر 19 میلی متر و  فلنج سایز 130 استفاده شده است. برق ورودی این مدل نیز تک فاز و گشتاور آن (N-m 8.59 ) می‌باشد.   1KW/1000RPM ECMA-G21309S9 سرو موتور دلتا ترمزدار ASD-B2-1021-B سرو درایو دلتا ASDBCAEN1005 کابل انکودر سرو موتور دلتا مدل B2 ASD-CAPW1000 کانکتور قدرت سرو موتور دلتا مدل B2  

سرو موتور ECMA-G21306RS (750W/1000RPM) سری B2 دلتا- DELTA

30,035,000 تومان

سرو موتور ECMA-G21306RS سریB2 دلتا

سرو موتور دلتا مدل ECMA-G21306RS دارای ظرفیت 750W و تا حداکثر دور موتور 1000RPM می‌باشد، در این سرو موتور، از شفتی با قطر 22 میلی متر و فلنج سایز 130 استفاده شده است. برق ورودی این مدل نیز تک فاز و گشتاور آن (N-m 5.73 ) می‌باشد. 750W/1000RPM ECMA-G21306RS سرو موتور دلتا ASD-B2-0721-B سرو درایو دلتا ASD-CAPW0000 کانکتور قدرت سرو موتور دلتا مدل B2 ASDBCAEN1005 کابل انکودر سرو موتور دلتا مدل B2  

سرو موتور (400W/3000RPM) سری B2 دلتا ترمزدار ECMA-C20604SS

26,490,000 تومان

سرو موتور ECMA-C20604SS سریB2 دلتا

سرو موتور ترمزدار پیشرفته ECMAC20604SS دارای ظرفیت 400W و تا حداکثر دور موتور 3000RPM می‌باشد، در این سرو موتور دلتا، از شفت 14 میلی متر و فلنج سایز 60 استفاده شده است .برق ورودی این مدل نیز تک فاز و گشتاور آن (N-m 1.27 ) می باشد. 0.4KW/3000RPM  ترمزدار ECMA-C20604SS سرو موتور ترمزدار دلتا ASD-B2-0421-B سرو درایو دلتا ASDBCAPW0000 کانکتور قدرت سرو موتور دلتا مدل B2 ASDBCAEN0005 کابل انکودر سرو موتور دلتا مدل B2

سرو موتور ECMA-C20401RS (100W/3000RPM) سری B2 دلتا- DELTA

19,883,000 تومان

سرو موتور ECMA-C20401RS سریB2 دلتا

سرو موتور پیشرفته ECMAC20401RS دارای ظرفیت 100W و تا حداکثر دور موتور 3000RPM می‌باشد، در این سرو موتور دلتا، از شفت 8 میلی متر و  فلنج سایز 40 استفاده شده است .برق ورودی این مدل نیز تک فاز و گشتاور آن (N-m 0.32 ) می باشد. 0.1KW/3000RPM ECMA-C20401RS سرو موتور دلتا ASD-B2-0121-B سرو درایو دلتا (AC SERVO DRIVE) ASDBCAPW0000 کانکتور قدرت سرو موتور دلتا مدل B2 ASDBCAEN0005 کابل انکودر سرو موتور دلتا مدل B2    

سرو موتور ECMA-C21010R9 (1KW/3000RPM) سری B2 دلتا فاقد ترمز- DELTA

27,900,000 تومان

سرو موتور ECMA-C21010R9 سریB2 دلتا

سرو موتور توان بالای دلتا مدل 1KW/3000RPM دارای ظرفیت 1KW و تا حداکثر دور موتور 3000RPM می‌باشد، در این سرو موتور، از شفتی با قطر 19 میلی متر و  فلنج سایز 100 استفاده شده است. برق ورودی این مدل نیز تک فاز و گشتاور آن (N-m 3.18 ) می‌باشد.
ECMA-C21010R9 سرو موتور دلتا
ASD-B2-1021-B سرو درایو دلتا
ASD-CAPW1000 کانکتور قدرت سرو موتور دلتا مدل B2
ASDBCAEN1005 کابل انکودر سرو موتور دلتا مدل B2