سروو درایوهای سری B3 دلتا (1KW-1.5KW)

مشخصات سروو درایوهای دلتا سری B3:

  • دارای انکودر مطلق 24 بیتی
  • دارای PID با فیدبک آنالوگ
  • امکان Tuning سریع موتور
  • طراحی فشرده و ابعاد کوچکتر
  • پشتیبانی از 99 پوزیشن داخلی
  • افزایش سرعت و گشتاور نسبت به سروو موتور B2
  • حداکثر سرعت 6000RPM و افزایش پهنای باند 3.1KH1Z

نمایش دادن همه 8 نتیجه

سروو موتور (1.5KW/2000RPM) سری B3 دلتا ترمزدار – ECM-B3M-E21315SS1

47,000,000 تومان

سروو موتور ECM-B3M-E21315SS1 سری B3 دلتا

سروو موتور پیشرفته ECM-B3M-E21315SS1 دارای ظرفیت 1.5KW و حداکثر دور موتور 2000RPM ترمزدار می‌باشد، در این سرو موتور دلتا، از شفت 22 میلی متر و فلنج سایز 130 استفاده شده است. برق ورودی این مدل نیز تک فاز و گشتاور آن (N-m 7.16 ) می باشد.

دارای سوکت شبکه RJ45 و پشتیبانی از انواع شبکه صنعتی رایج ازجمله مودباس. دارای مد کنترلی برای دستگاه CNC. دارای ۹۹ پوزیشن داخلی و پشتیبانی از مد کنترلی PR. کاربری ساده و کانفیگ آسان توسط پورت USB. قیمت اقتصادی و رقابتی .

کد سروو  1.5کیلو وات 2000RPM دلتا B3 🟠 ECM-B3M-E21315SS1 سروو موتور دلتا 🟠 ASD-B3-1521-L سروو درایو دلتا 🟠 ACS3-CAEN2705 کابل 5متری (امکان سفارش ساخت تا 15 متر) 🟠 ACS3-CNPW5200 کانکتور قدرت

برنامه PLC داخلی سروو موتور B3 دلتا

نرم افزار برنامه نویسی و کانفیگ سرووهای A3-B3، A2-B2 دلتا

منوآل سروو موتور های B3 دلتا کاتالوگ سروو موتور های B3 دلتا

سروو موتور (1.5KW/2000RPM) سری B3 دلتا – ECM-B3M-E21315RS1

39,000,000 تومان

سروو موتور ECM-B3M-E21315RS1 سری B3 دلتا

سروو موتور پیشرفته ECM-B3M-E21315RS1 دارای ظرفیت 1.5KW و حداکثر دور موتور 2000RPM می‌باشد، در این سرو موتور دلتا، از شفت 22 میلی متر و فلنج سایز 130 استفاده شده است. برق ورودی این مدل نیز تک فاز و گشتاور آن (N-m 7.16 ) می باشد. ماکزیمم سرعت 6000 RPM. انکودر ۲۴ بیتی. دارای سوکت شبکه RJ45 پشتیبانی از انواع شبکه صنعتی رایج از جمله مدباس. دارای مد کنترلی برای دستگاه CNC. دارای ۹۹ پوزیشن داخلی پشتیبانی از مد کنترلی PR. کاربری ساده و کانفیگ آسان توسط پورت USB. قیمت اقتصادی و رقابتی.

کد سروو  1.5کیلو وات 2000RPM دلتا B3

🟠 ECM-B3M-E21315RS1 سروو موتور دلتا 🟠 ASD-B3-1521-L سروو درایو دلتا 🟠 ACS3-CAEN2705 کابل 5متری (امکان سفارش ساخت تا 15 متر) 🟠 ACS3-CNPW5200 کانکتور قدرت

برنامه PLC داخلی سروو موتور B3 دلتا

نرم افزار برنامه نویسی و کانفیگ سرووهای A3-B3، A2-B2 دلتا

منوآل سروو موتور های B3 دلتا کاتالوگ سروو موتور های B3 دلتا

سروو موتور (1KW/2000RPM) سری B3 دلتا – ECM-B3M-E21310RS1

28,500,000 تومان

سروو موتور ECM-B3M-E21310RS1 سری B3 دلتا

سروو موتور پیشرفته ECM-B3M-E21310RS1 دارای ظرفیت 1KW و حداکثر دور موتور 2000RPM می‌باشد، در این سرو موتور دلتا، از شفت 22 میلی متر و فلنج سایز 130 استفاده شده است. برق ورودی این مدل نیز تک فاز و گشتاور آن (N-m 4.77 ) می باشد. ماکزیمم سرعت 6000 RPM. انکودر ۲۴ بیتی. دارای سوکت شبکه RJ45 پشتیبانی از انواع شبکه صنعتی رایج ازجمله مدباس. دارای مد کنترلی برای دستگاه CNC. دارای ۹۹ پوزیشن داخلی پشتیبانی از مد کنترلی PR کاربری ساده و کانفیگ آسان توسط پورت USB قیمت اقتصادی و رقابتی.  

برنامه PLC داخلی سروو موتور B3 دلتا

نرم افزار برنامه نویسی و کانفیگ سرووهای A3-B3، A2-B2 دلتا

منوآل سروو موتور های B3 دلتا کاتالوگ سروو موتور های B3 دلتا

سروو موتور (1KW/2000RPM) سری B3 دلتا ترمزدار- ECM-B3M-E21310SS1

39,000,000 تومان

سروو موتور ECM-B3M-E21310SS1 سری B3 دلتا

سروو موتور پیشرفته ترمزدار ECM-B3M-E21310SS1 دارای ظرفیت 1KW و حداکثر دور موتور 2000RPM می‌باشد، در این سرو موتور دلتا، از شفت 22 میلی متر و فلنج سایز 130 استفاده شده است. برق ورودی این مدل نیز تک فاز و گشتاور آن (N-m 4.77 ) می باشد.

ماکزیمم سرعت 6000 RPM. انکودر ۲۴ بیتی. دارای سوکت شبکه RJ45 و پشتیبانی از انواع شبکه صنعتی رایج ازجمله مودباس. دارای مد کنترلی برای دستگاه CNC. دارای ۹۹ پوزیشن داخلی و پشتیبانی از مد کنترلی PR. کاربری ساده و کانفیگ آسان توسط پورت USB. قیمت اقتصادی و رقابتی .

🟠 ECM-B3M-E21310SS1 سروو موتور دلتا 🟠 ASD-B3-1021-L سروو درایو دلتا 🟠 ACS3-CAEN2705 کابل 5متری (امکان سفارش ساخت تا 15 متر) 🟠 ACS3-CNPW5200 کانکتور قدرت

برنامه PLC داخلی سروو موتور B3 دلتا

نرم افزار برنامه نویسی و کانفیگ سرووهای A3-B3، A2-B2 دلتا

منوآل سروو موتور های B3 دلتا کاتالوگ سروو موتور های B3 دلتا

سروو موتور (750W/3000RPM) سری B3 دلتا ترمزدار- ECM-B3M-C20807SS1

27,200,000 تومان

سروو موتور ECM-B3M-C20807SS1 سری B3 دلتا

سروو موتور پیشرفته ECM-B3M-C20807SS1 دارای ظرفیت 750W و حداکثر دور موتور 3000RPM می‌باشد، در این سرو موتور دلتا، از شفت 19 میلی متر و فلنج سایز 80 استفاده شده است. برق ورودی این مدل نیز تک فاز و گشتاور آن (N-m 2.39 ) می باشد.

ماکزیمم سرعت 6000 RPM. انکودر 24 بیتی. دارای سوکت شبکه RJ45 و پشتیبانی از انواع شبکه صنعتی رایج ازجمله مودباس. دارای مد کنترلی برای دستگاه CNC. دارای ۹۹ پوزیشن داخلی و پشتیبانی از مد کنترلی PR. کاربری ساده و کانفیگ آسان توسط پورت USB. قیمت اقتصادی و رقابتی .

🟠 ECM-B3M-C20807SS1 سروو موتور دلتا 🟠 ASD-B3-0721-L سروو درایو دلتا 🟠 ACS3-CAEN1005 کابل 5متری (امکان سفارش ساخت تا 15 متر) 🟠 ASDBCAPW0000 کانکتور قدرت

برنامه PLC داخلی سروو موتور B3 دلتا

نرم افزار برنامه نویسی و کانفیگ سرووهای A3-B3، A2-B2 دلتا

منوآل سروو موتور های B3 دلتا کاتالوگ سروو موتور های B3 دلتا

سروو موتور (400W/3000RPM) سری B3 دلتا- ECM-B3M-C20604SS1

27,500,000 تومان

سروو موتور ECM-B3M-C20604SS1 سری B3 دلتا

سروو موتور پیشرفته ECM-B3M-C20604SS1 دارای ظرفیت 400W و حداکثر دور موتور 3000RPM ترمزدار می‌باشد، در این سرو موتور دلتا، از شفت 14 میلی متر و فلنج سایز 60 استفاده شده است. برق ورودی این مدل نیز تک فاز و گشتاور آن (N-m 1.27 ) می باشد.

ماکزیمم سرعت 6000 RPM. انکودر ۲۴ بیتی. دارای سوکت شبکه RJ45 و پشتیبانی از انواع شبکه صنعتی رایج ازجمله مودباس. دارای مد کنترلی برای دستگاه CNC. دارای ۹۹ پوزیشن داخلی و پشتیبانی از مد کنترلی PR. کاربری ساده و کانفیگ آسان توسط پورت USB. قیمت اقتصادی و رقابتی .

🟠 ECM-B3M-C20604SS1 سروو موتور دلتا 🟠 ASD-B3-0421-L سروو درایو دلتا 🟠 ACS3-CAEN1005 کابل 5متری (امکان سفارش ساخت تا 15 متر) 🟠 ASDBCAPW0000 کانکتور قدرت

برنامه PLC داخلی سروو موتور B3 دلتا

نرم افزار برنامه نویسی و کانفیگ سرووهای A3-B3، A2-B2 دلتا

منوآل سروو موتور های B3 دلتا کاتالوگ سروو موتور های B3 دلتا  

سروو موتور (400W/3000RPM) سری B3 دلتا- ECM-B3M-C20604RS1

19,400,000 تومان

سروو موتور ECM-B3M-C20604RS1 سری B3 دلتا

سروو موتور پیشرفته ECM-B3M-C20604RS1 دارای ظرفیت 400W و حداکثر دور موتور 3000RPM می‌باشد، در این سرو موتور دلتا، از شفت 14 میلی متر و فلنج سایز 60 استفاده شده است. برق ورودی این مدل نیز تک فاز و گشتاور آن (N-m 1.27 ) می باشد. ماکزیمم سرعت 6000 RPM. انکودر ۲۴ بیتی. دارای سوکت شبکه RJ45 و پشتیبانی از انواع شبکه صنعتی رایج ازجمله مودباس. دارای مد کنترلی برای دستگاه CNC. دارای ۹۹ پوزیشن داخلی و پشتیبانی از مد کنترلی PR. کاربری ساده و کانفیگ آسان توسط پورت USB. قیمت اقتصادی و رقابتی . 🟠 ECM-B3M-C20604RS1 سروو موتور دلتا 🟠 ASD-B3-0421-L سروو درایو دلتا 🟠 ACS3-CAEN1005 کابل 5متری (امکان سفارش ساخت تا 15 متر) 🟠 ASDBCAPW0000 کانکتور قدرت

برنامه PLC داخلی سروو موتور B3 دلتا

نرم افزار برنامه نویسی و کانفیگ سرووهای A3-B3، A2-B2 دلتا

منوآل سروو موتور های B3 دلتا کاتالوگ سروو موتور های B3 دلتا  

سروو موتور (750W/3000RPM) سری B3 دلتا- ECM-B3M-C20807RS1

18,880,000 تومان

سروو موتور ECM-B3M-C20807RS1 سری B3 دلتا

سروو موتور پیشرفته ECM-B3M-C20807RS1 دارای ظرفیت 750W و حداکثر دور موتور 3000RPM می‌باشد، در این سرو موتور دلتا، از شفت 19 میلی متر و فلنج سایز 80 استفاده شده است. برق ورودی این مدل نیز تک فاز و گشتاور آن (N-m 2.39 ) می باشد. ماکزیمم سرعت 6000 RPM. انکودر ۲۴ بیتی. دارای سوکت شبکه RJ45 و پشتیبانی از انواع شبکه صنعتی رایج ازجمله مودباس. دارای مد کنترلی برای دستگاه CNC. دارای ۹۹ پوزیشن داخلی و پشتیبانی از مد کنترلی PR. کاربری ساده و کانفیگ آسان توسط پورت USB. قیمت اقتصادی و رقابتی . 🟠 ECM-B3M-C20807RS1 سروو موتور دلتا 🟠 ASD-B3-0721-L سروو درایو دلتا 🟠 ACS3-CAEN1005 کابل 5متری (امکان سفارش ساخت تا 15 متر) 🟠 ASDBCAPW0000 کانکتور قدرت

برنامه PLC داخلی سروو موتور B3 دلتا

نرم افزار برنامه نویسی و کانفیگ سرووهای A3-B3، A2-B2 دلتا

منوآل سروو موتور های B3 دلتا کاتالوگ سروو موتور های B3 دلتا