کنترلر دمای DT3 دلتا

کنترلر دمای دلتا سری DT3 با سخت افزار ارتقا یافته و نمایشگر سه رنگ LCD با مشخصات بالاتر نسبت به سایر کنترلرهای دما طراحی شده است تا عملکرد هوشمند، پاسخ سریع، و ماژولارسازی آسان، به علاوه کلیدهای عملکردی کاربرپسند و تعریف شده توسط کاربر را ارائه دهد. با مدهای Self-Tuning و FUZZY کنترل دما، کنترلرها را می توان هم در فضای باز و هم در فضای محدود نصب کرد و قادر به ارائه منحنی کنترل دما است.

کنترلر دما DT3 دو خروجی برای گرمایش / سرمایش سریع برای دستیابی به یک دمای تعیین شده، دارد.
تابع AT برای محاسبه خودکار دو پارامتر PID، یکی برای گرمایش و دیگر برای خنک کردن، استفاده می شود.

کاتالوگ کنترلر دما دلتا DT3

خانه » کنترلر دما دلتا » کنترلر دمای DT3

نمایش 1–12 از 21 نتیجه

کنترلر دمای دلتا DT360RA رله

3,655,000 تومان

کنترلر دما دلتا DT360RA

کنترلر دمای دلتا DT360RA دارای ابعاد 96*96mm و خروجی رله می‌باشد. این مدل فاقد پورت RS485 است. ولتاژ تغذیه 220 ولت AC. کارت دما DT3 خروجی برای گرمایش / سرمایش سریع برای دستیابی به یک دمای تعیین شده، دارد.

کاتالوگ کنترلر دما دلتا DT3

کنترلر دمای دلتا DT360CA جریانی

3,655,000 تومان

کنترلر دما دلتا DT360CA

کنترلر دمای دلتا DT360CA دارای ابعاد 96*96mm و خروجی جریانی می‌باشد. این مدل فاقد پورت RS485 است. ولتاژ تغذیه 220 ولت AC. کارت دما DT3 خروجی برای گرمایش / سرمایش سریع برای دستیابی به یک دمای تعیین شده، دارد.

کاتالوگ کنترلر دما دلتا DT3

کنترلر دمای دلتا DT360CA-0200 جریانی

4,126,000 تومان

کنترلر دما دلتا DT360CA-0200

کنترلر دمای دلتا DT360CA-0200 دارای ابعاد 96*96mm و خروجی جریانی می‌باشد. این مدل دارای پورت RS485 است. ولتاژ تغذیه 220 ولت AC. کارت دما DT3 خروجی برای گرمایش / سرمایش سریع برای دستیابی به یک دمای تعیین شده، دارد.

کاتالوگ کنترلر دما دلتا DT3

کنترلر دمای دلتا DT330CA-0200 جریانی

3,773,000 تومان

کنترلر دما دلتا DT330CA-0200

کنترلر دمای دلتا DT330CA-0200 دارای ابعاد 72*72mm و خروجی جریانی می‌باشد. این مدل دارای پورت RS485 است. ولتاژ تغذیه 220 ولت AC. کارت دما DT3 خروجی برای گرمایش / سرمایش سریع برای دستیابی به یک دمای تعیین شده، دارد.

کاتالوگ کنترلر دما دلتا DT3

کنترلر دمای دلتا DT320CA جریانی

2,947,000 تومان

کنترلر دما دلتا DT320CA

کنترلر دمای دلتا DT320CA دارای ابعاد 48*48mm و خروجی جریانی می‌باشد. این مدل فاقد پورت RS485 است. ولتاژ تغذیه 220 ولت AC. کارت دما DT3 خروجی برای گرمایش / سرمایش سریع برای دستیابی به یک دمای تعیین شده، دارد.

کاتالوگ کنترلر دما دلتا DT3

کنترلر دمای دلتا DT320CA-0200 جریانی

3,537,000 تومان

کنترلر دما دلتا DT320CA-0200

کنترلر دمای دلتا DT320CA-0200 دارای ابعاد 48*48mm و خروجی جریانی می‌باشد. این مدل دارای پورت RS485 است. ولتاژ تغذیه 220 ولت AC. کارت دما DT3 خروجی برای گرمایش / سرمایش سریع برای دستیابی به یک دمای تعیین شده، دارد.

کاتالوگ کنترلر دما دلتا DT3

کنترلر دمای دلتا DT340CA-0200 جریانی

3,890,000 تومان

کنترلر دما دلتا DT340CA-0200

کنترلر دمای دلتا DT340CA-0200 دارای ابعاد 48*96mm و خروجی جریانی (4-20mA) می‌باشد. این مدل دارای پورت RS485 است. ولتاژ تغذیه 220 ولت AC. کارت دما DT3 خروجی برای گرمایش / سرمایش سریع برای دستیابی به یک دمای تعیین شده، دارد.

کاتالوگ کنترلر دما دلتا DT3

کنترلر دمای دلتا DT340CA جریانی

3,301,000 تومان

کنترلر دما دلتا DT340CA

کنترلر دمای دلتا DT340CA دارای ابعاد 48*96mm و خروجی جریانی (4-20mA) می‌باشد. این مدل فاقد پورت RS485 است. ولتاژ تغذیه 220 ولت AC. کارت دما DT3 خروجی برای گرمایش / سرمایش سریع برای دستیابی به یک دمای تعیین شده، دارد.

کاتالوگ کنترلر دما دلتا DT3

کنترلر دمای دلتا DT340VA ولتاژ پالسی

3,301,000 تومان

کنترلر دما دلتا DT340VA

کنترلر دمای دلتا DT340VA دارای ابعاد 48*96mm و خروجی ولتاژ پالسی می‌باشد. این مدل فاقد پورت RS485 است. ولتاژ تغذیه 220 ولت AC. کارت دما DT3 خروجی برای گرمایش / سرمایش سریع برای دستیابی به یک دمای تعیین شده، دارد.

کاتالوگ کنترلر دما دلتا DT3

کنترلر دمای دلتا DT340VA-0200 ولتاژ پالسی

3,890,000 تومان

کنترلر دما دلتا DT340VA-0200

کنترلر دمای دلتا DT340VA-0200 دارای ابعاد 48*96mm و خروجی ولتاژ پالسی می‌باشد. این مدل پورت RS485 دارد. ولتاژ تغذیه 220 ولت AC. کارت دما DT3 خروجی برای گرمایش / سرمایش سریع برای دستیابی به یک دمای تعیین شده، دارد.

کاتالوگ کنترلر دما دلتا DT3

کنترلر دمای دلتا 0200-DT320VA ولتاژ پالسی

3,537,000 تومان

کنترلر دما دلتا 0200-DT320VA

کنترلر دمای دلتا 0200-DT320VA دارای ابعاد 48*48mm و خروجی ولتاژ پالسی می‌باشد. این مدل دارای پورت RS485 است. ولتاژ تغذیه 220 ولت AC. کارت دما DT3 خروجی برای گرمایش / سرمایش سریع برای دستیابی به یک دمای تعیین شده، دارد.

کاتالوگ کنترلر دما دلتا DT3

کنترلر دمای دلتا DT320VA ولتاژ پالسی

2,948,000 تومان

کنترلر دما دلتا DT320VA

کنترلر دمای دلتا DT320VA دارای ابعاد 48*48mm و خروجی ولتاژ پالسی می‌باشد. این مدل فاقد پورت RS485 دارد. ولتاژ تغذیه 220 ولت AC. کارت دما DT3 دو خروجی برای گرمایش / سرمایش سریع برای دستیابی به یک دمای تعیین شده، دارد.

کاتالوگ کنترلر دما دلتا DT3
کنترلر دمای دلتا DT3- یوزتکنو نمایندگی کنترلر دمای دلتا