نمایش دادن همه 4 نتیجه

DVP_32EH00R3_L پی ال سی دلتا – Delta PLC

پی ال سی دلتا DVP_32EH00R3_L

پی ال سی دلتا PLC مدل DVP_32EH00R3_L  یکی از پی ال سی های سری قابل توسعه دلتا می باشد.
 • تعداد ورودی و خروجی دیجیتال 32 عدد
 • دارای 4 ورودی کانتر سرعت بالا  200KHZ
 • دارای پورت یک RS-232  و دو عدد پورت RS-485
 • نوع خروجی رله ای
 • ولتاژ تغذیه روی آن 100VAC~ 240VAC

DVP_80EH00R3 پی ال سی دلتا – Delta PLC

پی ال سی دلتا DVP_80EH00R3

پی ال سی دلتا PLC مدل DVP_80EH00R3  یکی از پی ال سی های سری قابل توسعه دلتا می باشد.
 • تعداد ورودی و خروجی دیجیتال 80 عدد
 • دارای 4 ورودی کانتر سرعت بالا  200KHZ
 • دارای پورت یک RS-232  و دو عدد پورت RS-485
 • نوع خروجی رله ای
 • ولتاژ تغذیه روی آن 100VAC~ 240VAC

DVP_48EH00R3 پی ال سی دلتا – Delta PLC

پی ال سی دلتا DVP_48EH00R3

پی ال سی دلتا PLC مدل DVP_48EH00R3  یکی از پی ال سی های سری قابل توسعه دلتا می باشد.
 • تعداد ورودی و خروجی دیجیتال 48 عدد
 • دارای 4 ورودی کانتر سرعت بالا  200KHZ
 • دارای پورت یک RS-232  و دو عدد پورت RS-485
 • نوع خروجی رله ای
 • ولتاژ تغذیه روی آن 100VAC~ 240VAC

DVP_16EH00R3 پی ال سی دلتا – Delta PLC

12,486,000 تومان

پی ال سی دلتا DVP_16EH00R3

پی ال سی دلتا PLC مدل DVP_16EH00R3  یکی از پی ال سی های سری قابل توسعه دلتا می باشد.
 • تعداد ورودی و خروجی دیجیتال 16 عدد
 • دارای 2 ورودی کانتر سرعت بالا  200KHZ
 • دارای پورت یک RS-232  و دو عدد پورت RS-485
 • نوع خروجی رله ای
 • ولتاژ تغذیه روی آن 100VAC~ 240VAC