خانه » #DTC2000V

نمایش یک نتیجه

کنترلر دما DTC2000V دلتا – Delta Temperature Controller

2,794,000 تومان

کنترلر دما DTC2000V دلتا

کارت کنترلر دما و حرارت دلتا DTC2000V از کنترلرهای دمای پرکاربرد دلتا می‌باشد. تمام ویژگی های ماژول DTC1000 را داراست ولی به تنهایی کارایی نداشته و بعنوان یک ماژول افزایشی باید به یک کارت کنترلر دمای DTC1000 متصل گردد. قابلیت اتصال 7 ماژول از نوع DTC2000 به ماژول DTC1000 اصلی وجود دارد. نوع خروجی ولتاژ پالس می باشد.