کنترلر دمای DTM دلتا:

کنترلر دما دلتا سری DTM کنترلر دمای ماژولار چند کاناله می باشند. این کنترلر ها را می توان در حالت Cooling و Heating بصورت همزمان نیز استفاده کرد.
گروه های مختلف ماژول های DTM می توانند از طریق RS-485 به یکدیگر متصل شده و برای کنترل دما تا 1000 نقطه یا بیشتر به کار گرفته شوند.این ماژول دارای مدهای کنترلی , Programmable PID ,ON/OFF , Manual PID است.

راهنما و منوآل کنترلر دمای DTM

خانه » کنترلر دما دلتا » کنترلر دما DTM

نمایش دادن همه 8 نتیجه

کنترلر دما DTMR04 دلتا

8,900,000 تومان

کنترلر دما DTMR04 دلتا

در ساده ترین حالت می توان از کنترلر 4 کانال DTMR04 به عنوان ماژول های 04PT، 04TC، 04AD استفاده کرد. هر کدام از کانال های این کنترلر را می توان به صورت مجزا کانفیگ کرد به طور مثال یک کانال ترموکوپل نوع K، یک کانال ترموکوپل نوع J، یک کانال سنسور PT100 و کانال آخر را به صورت ورودی جریانی 4-20mA تنظیم کرد. قابل اتصال به PLC های سری DVP دلتا. راهنما و منوآل کنترلر دمای DTMR04 ارتباط مدباس بین PLC دلتا و ده عدد کنترلر دمای DTMR04 برنامه مدباس بین PLC دلتا و کنترلر دمای DTMR04

کنترلر دما DTME04 دلتا

13,900,000 تومان

کنترلر دما DTME04 دلتا

از کنترلر دمای اترنت دار 4 کانال DTME04 به عنوان ماژول های 04PT، 04TC، 04AD استفاده کرد. هر کدام از کانال های این کنترلر را می توان به صورت مجزا کانفیگ کرد به طور مثال یک کانال ترموکوپل نوع K، یک کانال ترموکوپل نوع J، یک کانال سنسور PT100 و کانال آخر را به صورت ورودی جریانی 4-20mA تنظیم کرد. قابل اتصال به PLC های سری DVP دلتا. راهنما و منوآل کنترلر دمای DTM ارتباط مدباس بین PLC دلتا و ده عدد کنترلر دمای DTMR04 برنامه مدباس بین PLC دلتا و کنترلر دمای DTMR04

کنترلر دما DTME08 دلتا

18,500,000 تومان

کنترلر دما DTME08 دلتا

از کنترلر دمای اترنت دار 8 کانال DTME08 به عنوان ماژول های 04PT، 04TC، 04AD استفاده کرد. هر کدام از کانال های این کنترلر را می توان به صورت مجزا کانفیگ کرد به طور مثال یک کانال ترموکوپل نوع K، یک کانال ترموکوپل نوع J، یک کانال سنسور PT100 و کانال آخر را به صورت ورودی جریانی 4-20mA تنظیم کرد.

برد توسعه کنترلر دما جریانی DTM-BDC دلتا

1,751,000 تومان

برد توسعه دما جریانی DTM-BDC دلتا

DTM-BDC خشاب خروجی 4 کانال جریان 4-20mA کنترلرهای دمای DTM دلتا میباشد.

برد توسعه کنترلر دما ولتاژی DTM-BDL دلتا

1,751,000 تومان

برد توسعه دما، ولتاژی DTM-BDL دلتا

DTM-BDL خروجی 4 کانال ولتاژ 0~10V کنترلرهای دمای DTM دلتا می باشد.

برد توسعه کنترلر دما رله ای DTM-BDR دلتا

1,751,000 تومان

برد توسعه دما رله ای DTM-BDR دلتا

DTM-BDR خشاب خروجی رله ای 2A کنترلرهای دمای DTM دلتا می باشد.

برد توسعه کنترلر دما پالس ولتاژ DTM-BDV دلتا

1,751,000 تومان

برد توسعه دما پالس ولتاژ DTM-BDV دلتا

DTM-BDV خشاب خروجی پالس ولتاژ کنترلرهای دمای DTM دلتا می باشد.

کنترلر دما DTMR08 دلتا

13,500,000 تومان

کنترلر دما DTMR08 دلتا

در ساده ترین حالت می توان از کنترلر 8 کانال DTMR08 به عنوان ماژول های 04PT، 04TC، 04AD استفاده کرد. هر کدام از کانال های این کنترلر را می توان به صورت مجزا کانفیگ کرد به طور مثال یک کانال ترموکوپل نوع K، یک کانال ترموکوپل نوع J، یک کانال سنسور PT100 و کانال آخر را به صورت ورودی جریانی 4-20mA تنظیم کرد. راهنما و منوآل کنترلر دمای DTM ارتباط مدباس بین PLC دلتا و ده عدد کنترلر دمای DTMR04 برنامه مدباس بین PLC دلتا و کنترلر دمای DTMR04