خانه » PLC دلتا » DVP Series Delta » Standard CPU-E » DVP_E2_I_O_MODULE

نمایش دادن همه 12 نتیجه

ماژول توسعه دما DVP04TC-E2 دلتا – کارت PLC I/O

7,886,000 تومان

ماژول دما (کارت I/O) دلتا مدل DVP04TC-E2

ماژول توسعه دمای دلتا مدل DVP04TC-E2 یکی از ماژول های پرکاربرد سری E2 دلتا با 4 ورودی از نوع  ترموکوپل دو سیم و سه سیمی می‌باشد. در این ماژول اتصال از سمت راست به PLC های DVP دلتا صورت می گیرد.

DVP16XN211R ماژول توسعه دلتا – کارت PLC I/O

4,966,000 تومان

ماژول توسعه (کارت I/O) دلتا مدل DVP16XN211R

ماژول توسعه (کارت I/O) دلتا مدل DVP16XN211R یکی از ماژول های پرکاربرد سری E دلتا با 16 خروجی دیجیتال می‌باشد. در این ماژول اتصال از سمت راست به PLC های DVP دلتا صورت می گیرد و نوع خروجی آن رله‌ای می‌باشد.

DVP08XM211N ماژول توسعه دلتا – کارت PLC I/O

1,958,000 تومان

ماژول توسعه دلتا مدل DVP08XM211N

ماژول توسعه (کارت I/O) دلتا مدل DVP08XM211N یکی از ماژول های پرکاربرد سری E دلتا با 8 ورودی دیجیتال می‌باشد. در این ماژول اتصال از سمت راست به PLC های DVP دلتا صورت می گیرد.

DVP16XP211T ماژول توسعه دلتا – کارت PLC I/O

4,969,000 تومان

ماژول توسعه (کارت I/O) دلتا مدل DVP16XP211T

ماژول توسعه (کارت I/O) دلتا مدل DVP16XP211T یکی از ماژول های پرکاربرد سری E دلتا با 8 ورودی و 8 خروجی دیجیتال می‌باشد. در این ماژول اتصال از سمت راست به PLC های DVP دلتا صورت می گیرد و نوع خروجی آن ترانزیستوری می‌باشد.

ماژول ورودی-خروجی آنالوگ DVP06XA-E2 دلتا – کارت PLC I/O

7,886,000 تومان

ماژول ورودی خروجی آنالوگ (کارت I/O) دلتا مدل DVP06XA-E2

ماژول آنالوگ (کارت I/O) دلتا مدل DVP06XA-E2 یکی از ماژول های پرکاربرد سری E2 دلتا با 4 ورودی و 2 خروجی آنالوگ می‌باشد. در این ماژول اتصال از سمت راست به PLC های DVP دلتا صورت می گیرد.

ماژول آنالوگ DVP04DA-E2 دلتا – کارت PLC I/O

8,300,000 تومان

ماژول توسعه آنالوگ به دیجیتال (کارت I/O) دلتا مدل DVP04DA-E2

ماژول آنالوگ به دیجیتال (کارت I/O) دلتا مدل DVP04DA-E2 یکی از ماژول های پرکاربرد سری E2 دلتا با 4 خروجی آنالوگ می‌باشد. در این ماژول اتصال از سمت راست به PLC های DVP دلتا صورت می گیرد. مقادیر خروجی ±10V (±32000) ±5V (±32000) ±20mA (±32000) می باشد.

DVP08XN211T ماژول توسعه دلتا – کارت PLC I/O

3,155,000 تومان

ماژول توسعه (کارت I/O) دلتا مدل DVP08XN211T

ماژول توسعه (کارت I/O) دلتا مدل DVP08XN211T یکی از ماژول های پرکاربرد سری E دلتا با 8 خروجی دیجیتال ترانزیستوری می‌باشد. در این ماژول اتصال از سمت راست به PLC های DVP دلتا صورت می گیرد.

DVP08XN211R ماژول توسعه دلتا – کارت PLC I/O

3,155,000 تومان

ماژول توسعه (کارت I/O) دلتا مدل DVP08XN211R

ماژول توسعه (کارت I/O) دلتا مدل DVP08XN211R یکی از ماژول های پرکاربرد سری E دلتا با 8 خروجی دیجیتال می‌باشد. در این ماژول اتصال از سمت راست به PLC های DVP دلتا صورت می گیرد.

DVP16XM211N ماژول توسعه دلتا – کارت PLC I/O

3,391,000 تومان

ماژول توسعه (کارت I/O) دلتا مدل DVP16XM211N

ماژول توسعه (کارت I/O) دلتا مدل DVP16XM211N یکی از ماژول های پرکاربرد سری E دلتا با 16 ورودی دیجیتال می‌باشد. در این ماژول اتصال از سمت راست  PLC های DVP دلتا صورت می گیرد.

DVP16XN211T ماژول توسعه دلتا – کارت PLC I/O

4,966,000 تومان

ماژول توسعه (کارت I/O) دلتا مدل DVP16XN211T

ماژول توسعه (کارت I/O) دلتا مدل DVP16XN211T یکی از ماژول های پرکاربرد سری E دلتا با 16 خروجی دیجیتال می‌باشد. در این ماژول اتصال از سمت راست به PLC های DVP دلتا صورت می گیرد و نوع خروجی آن ترانزیستوری می‌باشد.

کارت دما DVP04PT-E2 دلتا – کارت PLC I/O

7,650,000 تومان

کارت دما |ماژول توسعه دلتا مدل DVP04PT-E2

کارت دمای دلتا DVP04PT-E2 مناسب برای پی ال سی های سری ES2 دلتا دارای 4 ورودی از نوع  RTD دو سیم و سه سیم می باشد. این ماژول از سمت راست به CPU متصل می شود. دارای پورت ارتباطی RS485 و پروتکل های MODBUS RTU/ASCII میباشد. نوع سنسورهای دما قابل شناسایی:
  • سنسور PT100 بین 200- تا 850 سانتی گراد
  • سنسور PT1000 بین 80- تا 170 سانتی گراد
  • سنسور NI100 بین 200- تا 850 سانتی گراد
  • سنسور NI1000 بین 80- تا 170 سانتی گراد
با دقت 0.1 درجه سانتی گراد می باشند.

ماژول آنالوگ DVP04AD-E2 دلتا – کارت PLC I/O

6,887,000 تومان

ماژول توسعه آنالوگ به دیجیتال (کارت I/O) دلتا مدل DVP04AD-E2

ماژول آنالوگ به دیجیتال (کارت I/O) دلتا مدل DVP04AD-E2 یکی از ماژول های پرکاربرد سری E2 دلتا با 4 ورودی آنالوگ می‌باشد. در این ماژول اتصال از سمت راست به PLC های DVP دلتا صورت می گیرد. مقادیر ورودی ±10V (±32000) ±5V (±32000) ±20mA (±32000) می باشد.